Home » Trường đại diện » Trường đại diện Mỹ » Trường Trung Học Phổ Thông Cathedral

Trường Trung Học Phổ Thông Cathedral

THÔNG TIN CHUNG Địa điểm Springfield, Massachusetts Loại trường tư thục ngoại trú dành cho nam và nữ Đòng phục Có Các lớp học 9 – 12(không nhận vào lớp 12) Thành phố gần nhất Boston Dạy theo giáo lý Công Giáo   Điểm yêu cầu tiếng Anh (trung Bình) SLEP: 45 Điểm trung bình …

The post Trường Trung Học Phổ Thông Cathedral appeared first on Công ty tư vấn du học Tân Đăng Quang.


Bài viết: Trường Trung Học Phổ Thông Cathedral

Nguồn: Tân Đăng Quang

Liên hệ công ty Tư Vấn Du Học Tân Đăng Quang