Home » Trường đại diện » Trường đại diện Mỹ » Trường trung học Oakwood Friends – Oakwood Friends School

Trường trung học Oakwood Friends – Oakwood Friends School

THÔNG TIN TRƯỜNG  Năm thành lập 1769 Địa điểm  Thị trấn Poughkeepsie, New York Loại trường: Trường nội trú dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp   9 – 12 Số lượng học sinh 153 Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:8 Sỉ số học sinh 12 Yêu cầu đồng phục …

The post Trường trung học Oakwood Friends – Oakwood Friends School appeared first on Công ty tư vấn du học Tân Đăng Quang.


Bài viết: Trường trung học Oakwood Friends – Oakwood Friends School

Nguồn: Tân Đăng Quang

Liên hệ công ty Tư Vấn Du Học Tân Đăng Quang