Home » Trường đại diện

Trường đại diện

Trường trung học Oakwood Friends – Oakwood Friends School

THÔNG TIN TRƯỜNG  Năm thành lập 1769 Địa điểm  Thị trấn Poughkeepsie, New York Loại trường: Trường nội trú dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp   9 – 12 Số lượng học sinh 153 Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:8 Sỉ số học sinh 12 Yêu cầu đồng phục … The post Trường trung ...

Trường Trung Học Nội Trú Storm King – The Storm King School

THÔNG TIN TRƯỜNG Năm thành lập 1867 Địa điểm  Thành phố Cornwall-On-Hudson , bang New York Loại trường: Trường nội trú dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp   8 – 12 Số lượng học sinh 167 Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:5 Yêu cầu đồng phục Có Ngoại ngữ … The post Trường Trung ...

Hệ Thống Trường Trung Học Cambridge – Cambridge Public Schools

THÔNG TIN CHUNG Năm thành lập 1883 Địa điểm Thành phố Cambridge, bang Massachusetts Loại trường Trường công lập dành cho nam và nữ Số trường trung học 3 Các khối lớp 9-12 Tỷ lệ giáo viên/học sinh 1:10 Số lượng học sinh 1,823 Yêu cầu đồng phục Có Ngoại ngữ Tiếng Trung, Pháp, Ả … The post Hệ Thống ...

Trường Trung Học Phổ Thông Cathedral

THÔNG TIN CHUNG Địa điểm Springfield, Massachusetts Loại trường tư thục ngoại trú dành cho nam và nữ Đòng phục Có Các lớp học 9 – 12(không nhận vào lớp 12) Thành phố gần nhất Boston Dạy theo giáo lý Công Giáo   Điểm yêu cầu tiếng Anh (trung Bình) SLEP: 45 Điểm trung bình … The post Trường Trung ...

Trường Trung Học Beekman – The Beekman School

THÔNG TIN TRƯỜNG Năm thành lập 1925 Địa điểm Thành phố New York, bang New York Loại trường Trường ngoại trú dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp 9-12 Tỷ lệ giáo viên/học sinh 1:7 Số lượng học sinh 62 Yêu cầu đồng phuc Không Yêu cầu tiếng anh  ELTiS: Tối thiểu 222 Chương ...

Trường Trung Học Burlington – Burlington High School

THÔNG TIN CHUNG Năm thành lập 1939 Địa điểm Thành phố Burlington, bang Massachusetts Loại trường: Trường công lập dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp                        9 – 12 Số lượng học sinh 987 Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:16 Sỉ số trung bình 26 Yêu cầu đồng phục Không Ngoại ngữ Ngôn ngữ ...

Trường Trung Học Charles Finney – The Charles Finney School

THÔNG TIN TRƯỜNG Năm thành lập 1992 Địa điểm Thị trấn Penfield, bang New York Loại trường: Trường ngoại trú dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp   9 – 11 Số lượng học sinh 130 Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:7 Yêu cầu đồng phục Có Ngoại ngữ Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, ...

Học Viện Bradford Christian – Bradford Christian Academy

THÔNG TIN CHUNG Năm thành lập 1993 Địa điểm Thành phố Haverhill, bang Massachusetts Loại trường: Trường ngoại trú dành cho nam và nữ Số trường trung học 1 Các khối lớp   9 – 12 Số lượng học sinh 195 Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:7 Sỉ số trung bình 12 Yêu cầu đồng phục Không Ngoại ngữ Tiếng Hy ...

Trường Trung Học Công Lập Long Lake Central – Long Lake Central School District

THÔNG TIN TRƯỜNG Năm thành lập N/A Địa điểm Thị trấn Long Lake, Bang New York Loại trường Trường công lập dành cho nam và nữ Số trường 1 Các khối lớp lớp 9- 12 Tỷ lệ giáo viên/học sinh 1:4 Số lượng học sinh 59 Yêu cầu đồng phục N/A Yêu cầu tiếng Anh  ELTiS: Tối thiểu 222   ...